Archiwa autora: Administrator

Szalona wąskotorówka i Leśni Śmiałkowie wyjazd integracyjny na Dzień Dziecka do Rosnowa

Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym organizuje dla Członków Stowarzyszenia, Ich Rodzin oraz wszystkich chętnych wyjazd na Festyn z okazji Dnia Dziecka do Rosnowa w dniu 1 czerwca 2019. Zbiórka o godzinie 13:45 – na Dworcu Koszalińskiej Wąskotorówki – ulica Kolejowa.

Projekt dofinansowany ze środków programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Z uwagi na duże zainteresowanie lista chętnych została w dniu 31.05 zamknięta.

Informacja odnośnie RODO dla pacjentów

Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 roku informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koszalinskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki Medycznej „ AUTYZM”z siedzibą w Koszalinie, ul. Morska 2
  2. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań na podstawie 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. G ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani /Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Art. 6 ust. 1 lit. C  „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

Art. 9 ust. 1 lit. G „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą”

Prezes Małgorzata Łuczkiewicz w wywiadzie dla GK24.pl na temat autyzmu

Europejski Tydzień Autyzmu

Europejski Tydzień Autyzmu to święto zapoczątkowane przez Parlament Europejski, które odbywa się na początku grudnia. Celem jest podnoszenie świadomości na temat zaburzeń związanych ze spektrum autyzmu.

Redakcja GK24.pl przeprowadziła wywiad z Prezes Małgorzatą Łuczkiewicz na temat autyzmu. Zapraszamy do obejrzenia materiału.

Rozmowa Tygodnia

Trwa Europejski Tydzień Autyzmu, święto zapoczątkowane przez Parlament Europejski. O tym, czym jest ta choroba, rozmawialiśmy z Małgorzatą Łuczkiewicz, prezes Koszalińskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym.

Opublikowany przez Gk24.pl – wiadomości, zdjęcia, wideo z Koszalina i regionu na 5 grudnia 2017