Informacja odnośnie RODO dla pacjentów

Zgodnie z Art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku Dz. Urz. UE z dnia 04.05.2016 roku informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Koszalinskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Opieki Medycznej „ AUTYZM”z siedzibą w Koszalinie, ul. Morska 2
  2. Pani /Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań na podstawie 6 ust. 1 lit. C ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz na podstawie Art. 9 ust. 1 lit. G ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  4. Pani /Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
  5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne.

Art. 6 ust. 1 lit. C  „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”.

Art. 9 ust. 1 lit. G „przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą”