Czy moje dziecko ma autyzm?

Jeśli jakieś zachowania dziecka wzbudzają Państwa niepokój, warto skonsultować je z zespołem diagnostycznym. Niepokojące symptomy związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu można obserwować już w niemowlęctwie a diagnozę zaburzeń, otwierającą ścieżkę do uzyskania pomocy terapeutycznej, można postawić już od 12 miesiąca życia.

Więcej informacji na stronie Programu wczesnego wykrywania autyzmu u niemowląt i małych dzieci http://badabada.pl którego jesteśmy partnerem. Na tej stronie można również wypełnić kwestionariusz M-CHAT-R odpowiedni dla dzieci w wieku 16-30 miesięcy. Wynik kwestionariusza zostanie wstępnie zinterpretowany przez algorytm dostępny na stronie internetowej. Wydruk kwestionariusza można też przynieść do naszego ośrodka w celu dokonania jego szczegółowej interpretacji.