Czy moje dziecko ma autyzm?

Jeśli jakieś zachowania dziecka wzbudzają Państwa niepokój, warto skonsultować je z zespołem diagnostycznym. Niepokojące symptomy związane z zaburzeniami ze spektrum autyzmu można obserwować już w niemowlęctwie a diagnozę zaburzeń, otwierającą ścieżkę do uzyskania pomocy terapeutycznej, można postawić już od 12 miesiąca życia. Zapraszamy do zapoznania się z pomocnymi informacjami na stronie Programu wczesnego wykrywania autyzmu u niemowląt i małych dzieci www.badabada.pl  Na tej stronie można również wypełnić kwestionariusz M-CHAT-R odpowiedni dla dzieci w wieku 16-30 miesięcy i tym samym dla dziecka  w tak wczesnym wieku uzyskać informacje na temat obszarów do ewentualnych działań terapeutycznych ze specjalistami.