O nas

Koszalińskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym zostało założone w marcu 2003 roku przez pięcioro rodziców dzieci z autyzmem. Sami byli terapeutami dla własnych dzieci. Z biegiem czasu dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem wczesnodziecięcym lub zespołem Aspergera zaczęło przybywać.

Terapie prowadzili wolontariusze oraz rodzice, którzy odbyli kurs terapii Metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne. Od 2006 roku zaczęliśmy realizować terapię z dotacji uzyskanej z Urzędu miasta Koszalin oraz z programów PFRON. Do grudnia 2010 roku współpracowaliśmy z Filią Słupskiej Poradni Konsultacyjno-Diagnostycznej w Koszalinie.

Od 01.01.2011 roku, w celu zwiększenia oddziaływania terapeutycznego, utworzyliśmy przy naszym stowarzyszeniu NZOZ Centrum Opieki Medycznej „ Autyzm” z siedzibą w Koszalinie przy ul. Al. Armii Krajowej 3a (przy dworcu PKP – PKS). Prowadzimy w nim diagnozę w kierunku autyzmu wczesnodziecięcego i zespołu Aspergera.

W roku 2013 po wygraniu ogłoszonego przez MOPS w Koszalinie przetargu na prowadzenie Specjalistycznych Usług Opiekuńczych dla osób z chorobą psychiczną oraz dzieci z autyzmem i upośledzeniem umysłowym byliśmy wykonawcą tych usług.
Rok 2014 – ponowne wykonawstwo SUO

Turnusy rehabilitacyjne: usprawniająco-rekreacyjne