Zarząd

Małgorzata Łuczkiewicz

Prezes

Sylwia Plichta-Koterwa

Wiceprezes

Jarosław Chołuj

Wiceprezes

Iwona Mika

Skarbnik

Anna Chołuj

Sekretarz