Zarząd

Marta Agnieszka Suproń

Prezes

Małgorzata Pajerska

Wiceprezes

Ewa Agnieszka Grzelczak

Skarbnik/Sekretarz