Zarząd

Jarosław Chołuj

Prezes

Sylwia Plichta-Koterwa

Wiceprezes

Iwona Mika

Skarbnik

Anna Chołuj

Sekretarz